Nations On Fire

To projekt, który Bóg włożył w serce Jakuba Kamińskiego. Naszym celem jest, aby wszystkie narody płonęły pasją dla żywego Boga!

Od 2015 roku podczas naszych wydarzeń mieliśmy przywilej oglądać Boże działanie na 6 kontynentach!

Na co dzień nasza fundacja rozsiewa Ewangelię i dociera do tysięcy ludzi w Polsce.

Podróżując po całym świecie, oglądamy decyzje tysięcy osób o oddaniu swojego życia Jezusowi! Poprzez potężną moc Ducha Świętego na wydarzeniach organizowanych przez Nations On Fire oglądamy uzdrowienia znaki i cuda!

Wierzymy, że będąc zbawionymi, jesteśmy przeznaczeni do chodzenia w wolności, uzdrowieniu i osobistej relacji z naszym Bogiem.

Wierzymy, że ten sam Duch Święty, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, jest pośród nas – dlatego powinniśmy oglądać takie same rzeczy, jak opisane w Biblii, A NAWET I WIĘKSZE!

Wierzymy, że jest czas, aby złamać religijne myślenie na temat chrześcijaństwa i życia z Bogiem. Chcemy rozpalać ogień w sercach ludzi przez moc Ducha Świętego! Chcemy głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa w zrozumieniu, że będąc zbawionymi jesteśmy przeznaczeni do chodzenia w wolności, w uzdrowieniu i w osobistej relacji z naszym Bogiem.

Jakub & Sara Kamińscy

Prezes & Wiceprezes fundacji Nations On Fire

Wierzymy, że zostaliśmy połączeni do tego, aby razem rozsiewać Ewangelię w mocy Ducha Świętego!

Naszym osobistym marzeniem jest, aby każdy człowiek zapłonął w swoim sercu dla Jezusa i aby Boża obecność była tak namacalna, że będziemy doświadczać znaków i cudów, tak jak obiecał Pan.

Tylko Jemu należy się chwała!

Zespół Nations On Fire

Totalnie różni, ale połączeni jedną pasją – rozprzestrzeniania chwały Bożej.
Jesteśmy gotowi służyć Bogu i Tobie!

Noemi Miriam Niemiec

Assistant/Logistics Director

noemi.niemiec@nationsonfire.org

Tomasz Kamiński

Event Director

tomasz.kaminski@nationsonfire.org

Beniamin Sobotka

Media Director

beniamin.sobotka@nationsonfire.org

Dawid Niemiec

Operation Manager

dawid.niemiec@nationsonfire.org

Nasi partnerzy